Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp

Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp

Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng công Nghiệp cho sản phẩm cửa lưới SkyDoor, cửa lưới SKYDOOR được bảo hộ KDCN khách hàng sử dụng cửa lưới được bảo vệ quyền lợi.

     

      Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó.

       Khi quyền lợi khách hàng sử dụng sản phẩm nói chung và cửa lưới chống muỗi nói riêng đang được cả các tổ chức của Chính Phủ, phi chính phủ, các công ty cửa lưới làm ăn chân chính ra sức bảo vệ thì lại luôn tồn tại các tổ chức và cá nhân sẵn sàng sao chép, sản xuất các sản phẩm giả, nhái kém chất lượng của các sản phẩm có thương hiệu có tên tuổi và vị thế trên thị trường, với mục đích kiếm lợi bất chính và  sâm hại quyền lợi của khách hàng đã có lòng tin vào các sản phẩm đó.

      Việc làm nhái, làm giả sản phẩm cửa lưới cũng làm ảnh hưởng đến lòng tin của xã hộ,i vào các sản phẩm bảo vệ sức khỏe con người, như cửa lưới chống muỗi, thì Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp được cấp cho sản phẩm cửa lưới SkyDoor là một cảnh báo rõ ràng, và hữu hiệu nhất với những tổ chức, cá nhân có ý định làm giả, làm nhái sản phẩm này, việc sâm phạm sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ sẽ bị luật pháp can thiệp bằng các chế tài cụ thể.

      Nó cũng là bằng chứng đảm bảo cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm cửa lưới SKYDOOR đã được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không lo bị sử dụng hàng kém chất lượng.

      Tìm hiểu thêm về Sở hữu trí tuệ:

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới đối với thế giới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp có chức năng thẩm mỹ, hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng bằng nét độc đáo, vẽ đẹp và nâng cao tính tiện ích của sản phẩm.

Điểm mấu chốt của khái niệm trên là kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm, tái tạo bằng phương pháp công nghiệp hay thủ công nghiệp (vì vậy nên gọi là kiểu dáng công nghiệp). Nếu không có yếu tố này thì không phải là kiếu dáng công nghiệp mà là sự sáng tạo nghệ thuật (thuộc bản quyền tác giả).

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được thể hiện và công nhận khi kiểu dáng đó đảm bảo: Khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (trong trường hợp được hưởng quyền ưu tiên) và chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước.

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp được thừa nhận nếu so với các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức văn bản, hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong hay ngoài nước thì kiểu dáng đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp là khả năng có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài giống hệt nhau bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp (Điều 63, 65, 66, 67 Luật SHTT).

Tìm hiểu sản phẩm cửa lưới SKYDOOR

SKYDOOR - Không Gian An Toàn