Đơn vị cung cấp lưới

Đơn vị cung cấp lưới

Lưới chống côn trùng nhập khẩu từ Mỹ - Made in USA. Cửa lưới chống côn trùng, cửa lưới chống muỗi SkyDoor sử dụng lưới nhập khẩu từ Mỹ.

      Công ty Cổ phần cửa lưới SkyDoor là đối tác trực tiếp của nhà sản xuất Phifer - Hoa Kỳ về các sản phẩm consumerdiy - suncontrol - Engineered Products tại Việt Nam.

     Dưới đây là C/O nhập khẩu lưới chống côn trùng Phifer - Made in USA. Vật liệu được sử dụng sản xuấtcửa lưới chống muỗi, cửa lưới chống côn trùng SkyDoor.

      Do yêu cầu bảo mật các thông tin trong kinh doanh từ đối tác Phifer, chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin chi tiết có liên quan cho các khách hàng có sử dụng sản phẩm cửa lưới SkyDoor, điều đó để đảm bảo rằng khách hàng được sử dụng đúng lưới chống muỗi, lưới chống côn trùng Phifer và được Công ty cửa lưới chống muỗi SkyDoor nhập khẩu trực tiếp từ Phifer - USA.

                                                                                              SkyDoor - Không Gian An Toàn