Lưới xếp là gì?

Lưới xếp là gì?

Lưới xếp được sử dụng để sản xuất các loại cửa lưới chống muỗi có kích thước lớn


Lưới xếp li 

       Lưới xếp là một loại lưới chống côn trùng, lưới xếp được tạo các nếp gấp có bản rộng 16mm, 19m  hoặc 20mm tùy theo thiết kế của nhà sản xuất.
       Tấm lưới này ban đầu được sản xuất với mục đích để gọn nhẹ và chống côn trùng sâm nhập và khu vực cần bảo vệ, sau đó đã được phổ biến cho thiết kế không chỉ chống côn trùng mà còn là sản phẩm trang trí. Các nếp gấp đã được sản xuất để giữ được nguyên hình dạng, độ cứng, độ đàn hồi của lưới trong nhiều năm sử dụng.

Chúng được sử dụng để sản xuất các loại cửa lưới chống muỗi có kích thước lớn

SkyDoor - Không Gian An Toàn