Đơn vị cung cấp lưới

Lưới chống côn trùng nhập khẩu từ Mỹ - Made in USA. Cửa lưới chống côn trùng, cửa lưới chống muỗi SkyDoor sử dụng lưới nhập khẩu từ Mỹ.