Cửa lưới nào cũng có thể lắp đặt cho các loại cửa?

Cửa lưới nào cũng có thể lắp đặt cho các loại cửa?

Lựa chọn cửa để lắp đặt phù hợp.

H.Bất kỳ loại cửa lưới nào cũng có thể được cài đặt trên cánh cửa sổ, cửa đi?
TL.
Các loại cửa lưới chống muỗi tự cuốn , cửa lưới chống côn trùng tự cuốn dọc, cửa lưới xếp 1 cánh phù hợp cho lắp đặt trên khung cửa 1 cánh hoặc 2 cánh nhưng với kích thước <= 1,5m; các loại cửa lưới chống muỗi tự cuốn kéo ngang, cửa lưới chống côn trùng xếp 2 cánh phù hợp cho lắp đặt tại các cửa 2 cánh hoặc nhiều cánh và có kích thước <= 3m; các loại cửa lưới chống muỗi, chống côn trùng xếp nhiều cánh SKyDoor, cửa lưới chống muỗi xếp nhiều cánh Amido có thể lắp đặt cho các cửa có kích thước không bị giới hạn chiều rộng.

SkyDoor - Không Gian An Toàn