Tuyển dụng nhân sự

Cơ hội việc làm từ Công ty Cổ phần Cửa lưới SkyDoor, công việc ổn định, thu nhập cao, nơi mà khả năng của các ứng viên được thể hiện.


Tuyển nhân viên quản trị website

Để phục nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi cần tuyển 03 quản trị website